Duplex

Från Täpp-Anders
Hoppa till: navigering, sök

Duplex betyder att man tillåter samtidig sändning och mottagning över en kanal uppdelad i frekvens eller tid. Det innebär att man i en telefon kan exempelvis höra den man pratar med samtidigt som man själv pratar. Detta kallas också full duplex.

Det finns även något som benämns halv duplex. Då använder man fortfarande skild sändnings- och mottagningsfrekvens (eller tidlucka) men man lyssnar ändå inte samtidigt som man sänder och kan inte höra motparten.

Simplex kallas det när man växlar mellan sändning och mottagning på samma kanal, frekvens eller tidlucka.

Det finns i huvudsak två sätt att göra duplexering av radiosamtal

  • TDD - Duplex i tiden
  • FDD - Duplex i frekvens

Annan duplex förekommer också. På en fiber kan man exempelvis sända och ta mot samtidigt med olika våglängder vilket ger duplexerad signal.

För radioutrustning som tar emot och sänder samtidigt på skilda frekvenser krävs att antennen utrustas med duplexfilter.