FDD

Från Täpp-Anders
Hoppa till: navigering, sök

Frequency Division Duplex - ett sätt att kunna samtidigt sända och ta mot genom att använda olika frekvenser för sändning och mottagning. Detta används i moderna landmobila radiosystem såväl som för mobiltelefonisystem. Väldigt många mobiltelesystem använder detta även om det i dag också kan kombineras med TDD i vissa fall.

Wifi använder TDD och inte FDD eftersom det inte finns korrelerade frekvenser.

Inom FDD pratar man ofta om upplänk och nedlänk. För landmobila radiosystem gäller följande:

  • Upplänk är den signal som mobiltelefonen sänder och basen tar mot
  • Nedlänk är den signal som radiobasstationen sänder och mobilen tar mot

Inom satellitkommunikation är det dock tvärt om, upplänken är då geografisk och riktad mot satelliten, nedlänken från satelliten till marken. Detta ger ibland upphov till förvirring.

Engelska begrepp

  • Uplink
  • Downlink