Okamura-Hata formel för urban radioutbredning

Från Täpp-Anders
Version från den 22 februari 2013 kl. 00.46 av Anders (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Bakgrund

Utbredningsformeln för frirumsutbredning fungerar inte särskilt bra i urbana miljöer och därför sökte herrarna Okamura och Hata efter en förbättrad variant. Efter många praktiska prov kom man fram till att man approximera utbredningen på större avstånd enligt följande formel:

\mathrm{FSPL}=20\log_{10}{(f)} + (20+K)\log_{10}{(d)} + 32,45

Där:

f är frekvensen [MHz]
d är avståndet mellan sändare och mottagare [km]
K är den så kallade Okamura-Hata-konstanten

Konstanten 32,45 kan härledas ur den klassiska formeln för Free space path loss med enheterna i MHz och km i stället för exempelvis Hz och meter.

Konstanten K antar olika värden beroende på terrängens beskaffenhet:

Värde för K Terrängtyp Anm.
10 Lätt urban Villaområden, svagt kuperad terräng, inga större hinder
15 Urban Stadskärnor med lite andel höghus, ibland större hinder
20 Metropolis Tung urban miljö, företrädelsevis höghus, Manhattan, stora hinder
30ÖkenMycket torra områden, stenöken