Tips och Tricks i LaTeX

Från Täpp-Anders
Hoppa till: navigering, sök

Varning.jpg

Denna sida är under konstruktion och ej färdig ännu och därför kan väsentliga detaljer fortfarande saknas.

Konvertera till PDF från DVI-fil

Normalt fungerar kommandot pdflatex utmärkt för att generera PDF-filer direlt från LaTeX men ibland så är det klumpigt. Ett sådant fall är t.ex. när du inte har bildoriginal att konvertera till PDF eftersom pdflatex förväntar sig detta format på bilder och vad värre är, om bilderna är namngivna med suffix som .eps för encapsulated postscript i originaldokumentet måste dessa ändras antingen så man tar bort ändelsen helt eller så måste den ändras till .pdf i stället.

Ett annat problem är färgade länkar som automatgenereras av pdflatex vilket kan vara störande vid utskrift på svartvit skrivare. Röda länkar blir t.ex. betydligt ljusare och det blir inte ett snyggt resultat. Så en PDF som är tänkt att visas på skärmen och en som skall skrivas ut kan behöva genereras på olika vis.

  1. Generera DVI-filen precis som vanligt med latex filnamn.tex
  2. Konvertera den till postscript med dvips
  3. Gör PDF av postscriptfilen med ps2pdf

Här är de tre kommandon du behöver:

$> latex mydocument.tex
$> dvips -Ppdf mydocument.ps
$> ps2pdf mydocument.ps

Naturligtvis kommer en massa output genereras mellan dem. Det är normalt.