Allmänna gaslagen

Från Täpp-Anders
Hoppa till: navigering, sök

Ideala gaslagen eller allmänna gaslagen beskriver sambanden mellan tryck, volym, temperatur och substansmängd hos ideala gaser. Ideala gaser är en approximation av hur gaser egentligen beter sig och i fallet gas-vätska stämmer de riktigt väl så länge gasens densitet är betydligt lägre än den kondenserade vätskan vilket för de flesta fall gäller.

För en ideal gas gäller:

pV=nRT

Där:

p är gasens tryck [N m-2]
V är gasens volym [m3]
n är gasens substansmängd [mol]
R är gaskonstanten [8,3145 J mol-1 K-1]
T är snittemperaturen hos gasen i Kelvin [K]

Gaslagen kan härledas från kinetiska gasteorin och innebär vissa förutsättningar:

  • gasen består av partiklar som kan anses punktformiga
  • gasens molekyler befinner sig i snabb rörelse (Browns rörelse)
  • molekylerna kolliderar med varandra och med behållarens väggar i fullständigt elastisk stöt så att rörelsemängd och rörelseenergi bevaras
  • det inte förekommer någon annnan växelverkan mellan molekylerna och omgivningen

Andra generaliseringar är exempelvis van der Wals lag.